Facturació i pagaments per avançat

Revisió i modificació dels Serveis lliurats

El pressupost inclou dues sessions de canvis, sempre que els canvis estiguin dins dels treballs indicats en aquest pressupost. A partir de la segona sessió serà necessari un pressupost addicional.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Confidencialitat

Cadascuna de les parts ha de mantenir com privada la informació confidencial de l’altra part, aquesta informació no es podrà revelar sense el consentiment previ i per escrit de l’altra part, excepte quan la divulgació sigui objecte dels objectius propis del projecte.